θαμυρίζω

θαμυρίζω
θαμυρίζω (Α) [Θάμυρις]
1. συναθροίζω, συγκεντρώνω
2. συμμετέχω σε συνάθροιση.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • θαμυρίζει — θαμυρίζω assemble pres ind mp 2nd sg θαμυρίζω assemble pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”